Aerifikace trávníku (provzdušnění)

Aerifikace je to nejdůležitější....

Aerifikace trávníku
Aerifikace trávníku

Hlavním cílem aerifikace trávníku je zlepšení příjmu vzduchu a vody u vegetačního substrátu. Tím dochází k regeneraci trávníku, jeho kořenové soustavy a nadzemní části. Aerifikace = provzdušnění trávníku.

Aerifikace se provádí plnými nebo dutými hroty do hloubky 5 až 8 cm. Hroty mají průměr 6 až 25 mm. Množství vpichů na m2 se pohybuje v rozmezí 100 až 800.

Aerifikaci provádíme minimálně dvakrát ročně, ideálně na jaře a na podzim. Podobně jako vertikutaci.

K čemu provádění aerifikace přispívá? 

 • k výraznému snížení zhutnění půdy
 • k výraznému zvýšení příjmu vody
 • zlepšuje příjem živin
 • k hloubkovému provzdušnění půdního profilu
 • k výraznému zlepšení struktury kořenového systému travního drnu

Abychom měli z výsledku aerifikace opravdovou radost, je třeba dodržet správný postup a návaznost prací:

 1. Posekání trávníku. Čím bude trávník nižší, tím lepší. Budou se nám následně lépe hrabat "válečky" hlíny.
 2. Důkladné zalití trávníku. Vlhká zemina je měkčí a díky tomu budeme muset vynaložit menší úsilí při provedení samotné aerifikace.
 3. Provedení samotné aerifikace. Aerifikaci můžeme provádět různými způsoby. Nejobvyklejší a nejjednodušší způsob je zapůjčení našeho Aerifikátoru Easy Core 104 , který je opravdu velký pomocník. Tento aerifikátor je vybaven čtyřmi trny s dutými hroty o průměru 22 mm. Práce s ním je jednoduchá a rychlá. Dalšími pomocníky při aerifikaci jsou vidle s dutými hroty či klasické vidle (ty ale nemají duté hroty a tak zhutňují půdu okolo vpichů). Klasické vidle se proto používají pouze v ojedinělých případech. Doporučujeme provádět aerifikaci vždy dutými hroty pro lepší výsledek.
 4. Po provedení aerifikace leží na trávníku tisíce "válečků" hlíny, které je třeba shrabat. Toto nejlépe provedeme  vějířovitými hráběmi či lépe vertikutátorem osazeným vyčesávacími drátky. Vertikutátorem jde práce skutečně rychle.
 5. Nyní je čas na pískování trávníku. Zde je třeba zajistit si křemičitý písek frakce 0,25 až 2 mm, který obsahuje co nejméně vápna. Doporučované množství se pohybuje okolo 5 až 30 litrů na metr čtvereční. Přesné množství tohoto písku se odvíjí od obsahu jílu ve Vaší zemině. Čím více jílu tím více písku. Z našich zkušeností vyplývá optimální množství písku 10l na metr čtvereční. Na 100 m2 se tedy dávkuje zhruba 1,2 tuny křemičitého písku. Pískování je tedy velmi namáhavá a časově náročná práce. Písek po pozemku můžete rozvážet klasickým kolečkem, sypat na hromádky a ty posléze hráběmi rozhrabat do stejnoměrné vrstvy. A nebo si od nás zapůjčit pískovačku Rink H620, pomocí které písek elegantně rozvezete v přesně stanovené vrstvě po celé travní ploše. Tímto způsobem můžete také rozvážet směs hroznového kompostu s křemičitým pískem a dopřát tak Vašemu trávníku exkluzivní péči.
 6. Posledním krokem je zapravení křemičitého písku do travního drnu. Toto můžete opět provést hráběmi či využít naší půjčovny zahradních strojů a zapůjčit si speciální zapravovací síť.

Pokud by se Vám zdál tento postup poněkud složitý, namáhavý nebo časově náročný, můžete využít našich služeb. Rádi za Vás kompletní aerifikaci Vašeho trávníku provedeme!

Děláme to pro Vaši radost...

MgrGreen.cz