Vertikutace trávníku

Vertikutace trávníku
Vertikutace trávníku

Hlavním cílem vertikutace je odstranění plsti a provzdušnění vrchní vegetační vrstvy trávníku.

Plsť se v trávníku tvoří v průběhu vegetace. Plsť tvoří zbytky posečené trávy, odumřelé rostliny, plevele, mech atd.

Plsť zabraňuje pronikání světla, živin, vzduch a vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. To může mít za následek "udušení a odumření trávníku". Proto je třeba plsť důsledně odstraňovat.

Vrstva plsti v trávníku způsobuje jeho mělké zakořenění. Mělce kořenící rostliny pak v sušším období špatně příjímají vláhu z půdy. Kořeny nedosáhnou do hlubšího půdního profilu. To vše způsobuje vysychání trávníku.

K čemu provádění vertikutace přispívá?

  • k odstranění plsti z trávníku
  • provzdušnění vrchní vegetační vrstvy trávníku
  • zlepšuje průchod živin, vody a vzduchu do kořenového systému
  • k výraznému zlepšení struktury kořenového systému travního drnu

Také vertikutace má svůj správný postup:

  1. Posekání trávníku. Čím bude trávník nižší, tím lepší. Bude se Vám následně lépe vyhrabávat plsť a zbytky trávy.
  2. Samotné provedení vertikutace. Vertikutace provádíme benzinovým či elektrickým vertikutátorem či provzdušňovacími hráběmi - jak ale řekl jeden postarší zemědělec - co má topůrko, to bolí :-). Vertikutační hrábě používejte pouze na malé plochy. Vertikutaci provádějte 3 až 5 krát do roka. Provádíme ji do hloubky 3 až 5 mm. Při hlubší vertikutaci může dojít k poškození travního drnu. Vertikutaci provádíme ideálně "do kříže".  
  3. Po provedení vertikutace je třeba trávu důkladně shrabat. Toto je velmi důležité, jinak vyčesaná plsť opět zapadá do travního drnu a můžete vertikutaci opakovat.
  4. Následně je dobré trávník dosít stejnou travní směsí, která je použita na celé ploše.
  5. Následuje důkladné pohnojení kvalitním organo-minerálním hnojivem a zalití.

Pokud by se Vám zdál tento postup poněkud složitý, namáhavý nebo časově náročný, můžete využít našich služeb. Rádi za Vás kompletní vertikutaci Vašeho trávníku provedeme!